Wat we doen

Onze aandachtsgebieden

* Onderwijs, zorg, politiek en ouders informeren over het belang van aandacht voor een ontwikkelingsvoorsprong en over bijkomende negatieve effecten als er geen of niet afdoende aandacht voor is.

* Aandacht vragen voor het verbreden van het Van Wiechenschema ten behoeve van het signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong.

* Het monitoren van producten voor het signaleren van het kind met een ontwikkelingsvoorsprong.

* Ondersteuning bieden aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen PO/VO bij het ontwikkelen van het potentieel van het kind.

* Opzetten Kennis- en informatieplatform.

Eerdere projecten

* Het adviseren van de Staatssecretaris van Onderwijs voor wat betreft het signaleren van excellente leerlingen (expertgroep Excellentie MinOCW).

* Werkgroepen voor signaleren en informeren consultatiebureaus/ouders en KDV/PSZ.

Website ontwikkelingsvoorsprong.

* Ondersteuning NCJ bij de ontwikkeling van de brochure ‘Jonge hoogbegaafde kinderen, een bijzondere groep’.

* Stappenplan: ‘hoe kies ik de juiste hulpverlener, begeleider of coach?’.