Wat we doen

Onze aandachtsgebieden

* Onderwijs, zorg, politiek en ouders informeren over het belang van aandacht voor een ontwikkelingsvoorsprong en over bijkomende negatieve effecten als er geen of niet afdoende aandacht voor is.

* Ondersteuning bieden aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen PO/VO bij het ontwikkelen van het potentieel van het kind.

Projecten

* Het adviseren van het ministerie van OCW en VWS alsmede het NTCN (National Talent Center of the Netherlands) voor wat betreft het signaleren van (hoog)begaafde leerlingen.

Website ontwikkelingsvoorsprong.

* Ondersteuning NCJ bij de ontwikkeling van de brochure ‘Jonge hoogbegaafde kinderen, een bijzondere groep’.