HB Ontmoetingen

HB0031KPC ontmoetingen kleinSteeds meer ouders nemen het initiatief om ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren voor ouders, kinderen en professionals – met het voor hun toepasselijke thema hoogbegaafdheid.

Ook zijn er initiatieven voor volwassenen, zoals HB-café’s op meerdere locaties in NL. Er zijn ook landelijke verenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden. Je kunt ook terecht bij kenniscentra.

Een ontmoetingsplek is een mooi initiatief om ervaringen uit te wisselen en tot oplossingen te komen.

De initiatieven zijn ook gestart om ouders en professionals te verbinden in kennis, om  peergroep contact te bieden en informatie uit te wisselen over onder andere passend onderwijs, leerlingenvervoer en juiste hulpverleningsadressen.

Er worden informatieavonden en workshops georganiseerd voor ouders, leraren, schoolbestuurders, zorg- en HB-professionals en overige geïnteresseerden.

Niet te vergeten de kinderen: voor hun worden er momenten georganiseerd, waarbij de kinderen samen kunnen spelen en hun ouders ondertussen kunnen bijpraten.

Ieder initiatief heeft zijn eigen visie, aanpak en uitgangspunt.

Stichting 360grView steunt initiatieven op dit gebied en noemt ze graag op deze website.

Neem contact op met bestaande of startende inititiatieven of reageer op een oproep voor de start van een nieuw initiatief. Graag informeren we je als je zelf een initiatief wil starten.

Ken je nog een (ouder)initiatief, nog niet bij ons bekend en met mogelijke een andere naam? Laat ons dit graag weten!  

Neem  hiervoor contact met ons op.

Initiatieven:
Klik op de HB naam om doorgelinkt te worden.

HB010     
Rotterdam (in opstartfase, hulp welkom!)

HB015
Delft

HB0174
Westland

HB0182
Gouda (in opstartfase, hulp welkom!)

HB020
Amsterdam

HB024/026
Nijmegen/Arnhem  (in opstartfase, hulp welkom!)

HB0299 – Zie HB075

HB0313/0314/0315/0316
Doetinchem en omgeving

HB035 – HB033 – HB030
Regio Eemland/Amersfoort/Utrecht

HB036
Almere (januari 2014  gestart)

HB0522
Meppel en zeer wijde omgeving

HB0523
Hardenberg en omgeving

HB070
Den Haag

HB071
Leiden/ Duin- en Bollenstreek (in opstartfase, hulp welkom!)

Volwassenen

Omdat je hoogbegaafdheid niet verdwijnt bij volwassenheid, organiseert het IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen) op meerdere locaties in NL HB-café’s voor hoogbegaafde volwassenen of zij die vermoeden HB te zijn. Zie http://www.ihbv.nl.

Landelijke verenigingen

Choochem
Choochem is een landelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen in kerk, school en samenleving.
De doelstellingen van de vereniging zijn:
– het helpen en stimuleren van hoogbegaafde christenen bij een evenwichtige ontwikkeling van hun mogelijkheden en persoonlijkheid;
– het bevorderen en verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid;
– het ondersteunen van ouders en begeleiders van hoogbegaafde kinderen

Hint
HINT-verenigingen richten zich op het behartigen van de belangen van hoogbegaafden in onderwijs en ontwikkeling. Wij zijn van mening dat regionaal georganiseerde verenigingen het best in staat zijn om een goede balans te vinden tussen de behoeften van leden uit de eigen regio en de mogelijkheden die de vereniging kan bieden door de inzet van vrijwilligers uit diezelfde leden. Tegelijkertijd zal er voor belangenbehartiging van hoogbegaafden ook iets op landelijk niveau moeten gebeuren (onderwijs, politiek, wetenschap). Voor de landelijke belangenbehartiging is HINT Nederland in het leven geroepen.

Pharos
Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ongeveer 1300 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen. Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

Koepel HB
Koepel Hoogbegaafdheid is het samenwerkingsverband van drie belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden in Nederland.  Deze verenigingen zijn Pharos, HINT Nederland en Choochem.  Ieder op zich zijn de verschillende verenigingen bezig met het invullen van bovenstaande doelstellingen op hun specifieke terrein. De Koepel is een instrument dat de drie verenigingen bindt op die vlakken waar die binding van belang is en dat bijdraagt aan de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen; daar waar nodig of profijtelijk fungeert de Koepel als aanspreekpunt voor (overheids)organisaties. De Koepel richt zich alleen op beleidsmatig terrein.

Mensa
Mensa is een internationale organisatie van en voor zeer intelligente mensen met ruim 100.000 leden. Lid worden kan ieder die op een erkende intelligentietest scoort bij de hoogste 2 procent van de bevolking. Mensa Nederland telt bijna 4.500 leden. 
Vereniging Mensa Nederland stelt zich ten doel:
– de onderlinge contacten van personen met een hoge algemene intelligentie te bevorderen;
– de belangen van personen met een hoge algemene intelligentie te behartigen;
– de onder haar leden levende ideeën en interesses een ruimere ontplooiingsmogelijkheid te verschaffen;
– medewerking te verlenen aan algemeen onderzoek op het gebied van intelligentie, en dergelijk onderzoek te stimuleren.

Begaafdheidsprofielscholen
De begaafdheidsprofielscholen hebben zich in 2007 verenigd in de Vereniging BPS, die als doel heeft het behartigen van de belangen van begaafdheidsprofielscholen zowel in het primair als het voortgezet onderwijs, het bevorderen van kennisuitwisseling en bruggen slaan binnen en buiten het primair en voortgezet onderwijs. Per 1 september 2017 zijn er 42 scholen uit het voortgezet onderwijs en 25 scholen uit het primair onderwijs aangesloten.

Fora

HB-kind-forum – Ervaringenforum over en voor hoogbegaafde kinderen.

HB-forum – Forum voor hoogbegaafde (jong-)volwassenen.

Brightlights – Online magazine en forum voor hoogbegaafde jongeren in het Voortgezet Onderwijs.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s