12238114_1719325341620481_1952550288672874548_o

Advertenties

Bestuurswisseling 360grView

nieuw-bestuur

Met ingang van 15 april 2015 vindt een bestuurswisseling plaats en zal het bestuur van stichting 360grView bestaan uit de volgende personen:

Voorzitter: Anouk Mulder; zij neemt daarmee het voorzitterschap van Dorien Kok over.

Secretaris: Lilian van der Poel blijft secretaris

Penningmeester: Veronique Schutgens penningmeester, zij neemt daarmee het stokje over van Nienke Ryan

Dorien Kok is vanaf de eerste dag een drijvende kracht achter de stichting geweest. Met niet aflatende  energie zocht ze nieuwe contacten, nieuwe wegen en nieuwe inzichten om het VroegSignaleren op de kaart te krijgen. Desondanks heeft zij besloten haar werkzaamheden voor 360grView te stoppen.
Dorien heeft een zeer goede reden om te vertrekken. Haar grote passie: het opzetten van haar eigen school gaat werkelijkheid worden. Uiteraard vergt een dergelijke klus veel tijd en aandacht. Op grond daarvan heeft Dorien aangegeven niet langer haar functie naar haar eigen standaarden te kunnen vervullen. Op afstand zal zij zeker onze werkzaamheden blijven volgen, want, zoals zij zelf zegt: ‘ Vroegsignaleren heeft nog steeds mijn hart’.
Wij wensen Dorien heel veel succes met haar werk en haar school!

Nienke Ryan heeft in korte tijd een aantal belangrijke stappen weten te zetten met en voor 360grView. Helaas moest zij wegens omstandigheden al eerder afhaken, en hebben we in overleg besloten om haar functie over te dragen aan Veronique Schutgens.

Veronique Schutgens draaide al langere tijd mee, ‘als vierde wiel aan de wagen’. Geen lid van het bestuur, maar wel altijd aanwezig. De stap om nu het penningmeesterschap over te nemen was daardoor niet ingewikkeld en heeft zij in volle overtuiging aanvaard.

Anouk Mulder is onlangs toegetreden tot de stichting. Toen zij destijds gevraagd werd of zij wilde deelnemen aan de stichting is zij er vol enthousiasme ingestapt. Dat ook zo snel de vraag kwam of zij het voorzitterschap over wilde nemen, kwam uiteraard als een verrassing. Desalniettemin heeft Anouk ook deze nieuwe rol aanvaard.

Vanuit deze nieuwe samenstelling zal 360grView vol energie en passie de aandacht blijven vestigen op VroegSignalering van hoogbegaafdheid.

Even voorstellen: Desirée Houkema @360grView

Desirée HoukemaDesirée Houkema: adviseur (h)erkenning van hoogbegaafde kinderen.

Ik vind het geweldig om te zien wanneer de nieuwsgierigheid, de gedrevenheid, de autonomie, het creatieve denken en de kritische houding van (hoog)begaafde kinderen de ruimte krijgt om er te mogen “zijn”. Dát is dan ook waar ik mij graag voor inzet: een bijdrage leveren aan een stimulerende omgeving, waarin zij zichzelf kunnen zijn. Waarin hun talenten tot ontwikkeling komen, ze bewust worden van hun kwaliteiten en leren om kansen in hun omgeving te zien en benutten, of om deze kansen vanuit eigen kracht zelf te creëren. Vooral op jonge leeftijd, speelt de omgeving hierbij een belangrijke rol. De (h)erkenning van de eigenheid en mogelijkheden van een kind is voor mij belangrijk: écht luisteren, zien en begrijpen wat er in hen omgaat, wat en hoe ze denken, voelen en beleven.

Vanuit inzicht in de vele aspecten die bij de ontwikkeling van (hoog)begaafdheid een rol spelen, vind ik het vooral inspirerend om ervoor te zorgen dat kinderen zichzelf bewust worden van hun eigen mogelijkheden. In mijn ervaring en beleving hebben zij zélf het meeste zicht op hun eigen-wijsheid, ookal zijn ze zich daar (nog) niet altijd van bewust. Ik hou me er dan ook vooral mee bezig om dat bewustzijn te helpen creëren en te ondersteunen bij een betere afstemming met de omgeving (dus zonder aan te passen en zonder verlies van eigenheid).

Via mijn website ‘(Hoog)begaafdheid In-Zicht’ stel ik hiervoor gratis een aantal tools ter beschikking die hieraan bij kunnen dragen. Deze tools zijn vooral bedoeld om het gesprek met kinderen aan te gaan om zo – via meer inzicht en wederzijds begrip – een betere samenwerking met bijvoorbeeld ouders en school mogelijk te maken.

Mijn missie is ook om een bijdrage te leveren aan begrip en erkenning van (hoog)begaafde kinderen, zodat zij optimale ontwikkelingskansen krijgen en hun talenten tot recht kunnen komen op een manier die bij hen past. Daarom deel ik graag met anderen die dit doel ook voor ogen hebben. Ook in het kader mijn werkzaamheden bij het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) zet ik mij hiervoor in. Ik denk dat er veel bereikt kan worden door krachten te bundelen, waardoor de vele mooie initiatieven die er zijn elkaar kunnen versterken. Ik vind het daarom ook inspirerend om als adviseur bij stichting 360grView betrokken te zijn!

(Hoog)begaafdheid in zicht

Omgaan met ouders van hoogbegaafde leerlingen

Hoogbegaafd cartoonArtikel van een gastauteur op de website Nieuwetijdskind.com
Maart 2014

‘Ouders van hoogbegaafde kinderen staan te boek als lastige ouders. Ze vragen om meer of ander leermateriaal voor hun kinderen, ze willen speciale aandacht voor vermeende talenten van hun kind en begrijpen niet dat school niet direct aan al deze wensen tegemoet kan komen.

De situatie wordt nog gecompliceerder als je als leerkracht of schoolleider twijfelt over de capaciteiten van het kind, de sociale ontwikkeling of de aanpak die de ouders voorstellen. Het is geen ondenkbare situatie dat ouders twijfelen aan het welzijn van hun kind en de oorzaak zoeken in een hoge intelligentie, terwijl jij als leerkracht of schooldirecteur het kind ervaart als het zonnetje in de klas, de vriendelijke meegaande jongen die het in de groep uitstekend doet of het etterbakje dat vooral gebaat zal zijn bij een strakkere hand van zijn ouders.’

Wat kun je in die gevallen doen?
Hoe ga je om met ouders van hoogbegaafde leerlingen, (vermeende) hoogintelligente kinderen?

Lees hier verder.

‘De wonden van wonderkinderen’

Op 7 november 2014 zond de Duitse zender SWR een special uit over hoogbegaafdheid onder de titel Die Wunden der Wunderkinder.

In het programma Nachtcafé werd bijna 1.5 uur gesproken over kindersterren en uitzonderlijke talenten.

In Duitsland zijn ongeveer 300.000 kinderen hoogbegaafd. ‘Allen leven in een spagaat tussen genialiteit en inspanning, tussen zegen en last. De viool virtuoos, de wiskundig genie en de balletontdekking.’

De uitzending is beschikbaar tot 08.11.2015

88:24 Min

Geen NL vertaling of ondertiteling beschikbaar.

Klik op de afbeelding om naar de uitzending te gaan.

Nachtcafe

 

Nieuwsbrief stichting 360grView – november 2014

Met deze nieuwsbrief laten we jullie graag weten wat de vorderingen zijn van Stichting 360grView:

een kind dat vrij zijn of haar talenten kan ontwikkelen groeit op tot een gelukkig mens, dat op een positieve manier kan bijdragen aan de samenleving. Een kind dat niet gezien wordt, ontwikkelt zich minder vanzelfsprekend. Talent dat niet (h)erkend wordt verdwijnt.

Naast de vorderingen beantwoorden we in deze nieuwsbrief ook vragen en verzoeken die we vanuit ons netwerk krijgen.

We wensen jullie veel leesplezier.

Klik op onderstaande afbeelding om de Nieuwsbrief te openen.

logo 360grview

Met vriendelijke groet,

Dorien, Lilian, Nienke, Veronique en Anouk.
http://360grView.nl

 

 

Uitbreiding bestuur stichting 360grView

Het verheugt ons zeer om te kunnen melden dat het bestuur van stichting 360grView per vandaag is uitgebreid met Anouk Mulder. Anouk Mulder

Haar kennis, ervaring en talenten zijn een echte aanvulling.

We herkennen elkaar in de  passie en bevlogenheid, tomeloze energie en enthousiasme voor het hoogbegaafde kind.

Samen zien we de kracht van delen en van vermenigvuldiging.

 

Wilt u meer weten over stichting 360grView en Anouk kijk dan hier.

 

 

Hoe kies ik de juiste hulpverlener, begeleider of coach?

We krijgen vaak de vraag: “Weten jullie bij mij in de buurt iemand die mij kan helpen?”

Een kant en klaar antwoord geven is lastig. Meestal kennen we de achtergrond van de situatie niet goed genoeg en is de hulpvraag nog onduidelijk. Bovendien zit er een groot verschil tussen de ene en andere hulpverlener. We kunnen dan ook niet zomaar zien of een hulpverlener wel bij u past.

Op tijd aan de bel trekken is bij een opkomend probleem van groot belang. Maar hoe vind je als ouder een goede hulpverlener voor jouw kind?

Daarvoor hebben we een stappenplan geschreven.

Klik op de stichting 360grView afbeelding om het stappenplan te openen.

Hoe vind ik de juiste hulpverlener

Oproep: Onderzoek ter verbetering van de precisie van IQ-metingen

Universiteit Utrecht

Stichting 360grView vraagt graag uw aandacht voor een oproep van Universiteit Utrecht:

Vanuit de Universiteit Utrecht voeren wij een onderzoek uit ter verbetering van de precisie van IQ-metingen, in het bijzonder voor kinderen met hoge IQ-schattingen. Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren, hebben we de hulp nodig van hoogintelligente kinderen en hun ouders.

Wat we zoeken
Daarvoor zijn we op zoek naar kinderen die:
·        tweemaal een IQ-test hebben afgerond en die zouden willen deelnemen aan een gratis derde IQ-test afname in   september-oktober 2014, in het ambulatorium van de Universiteit Utrecht.

·        drie- of meermalen een IQ-test hebben afgerond.

Hierbij is het criterium dat minstens éénmaal een IQ score hoger dan 115 behaald is.  Voor de kinderen die tweemaal een IQ-test hebben afgerond geldt dat de laatste afname minstens anderhalf jaar geleden heeft moeten plaatsvinden. Onze voorkeur gaat uit naar kinderen die de WISC-III hebben gedaan.

Welke gegevens we willen gebruiken
Van de deelnemende kinderen zouden wij graag van elke IQ-test afname de IQ normscores plus achtergrondinformatie (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau) anoniem willen verwerken in ons onderzoek. Met uw bijdrage is het mogelijk in de toekomst tot meer accurate IQ-schattingen te komen.

Procedure
Bij interesse kunt u vóór 22 september een mail sturen naar K.M.Lek@uu.nl.
Naar aanleiding van de aanmeldingen zal er een voorselectie plaatsvinden gebaseerd op de criteria genoemd onder “wat we zoeken”.

Vriendelijke groet,

Kimberley Lek,  dr. Evelyn Kroesbergen, dr. Rens v.d. Schoot

Oproep voor pioniers op het gebied van onderwijs voor hoogbegaafden.

SLOStaatsecretaris Sander Dekker heeft in zijn Kamerbrief van 23 april jl.* benadrukt dat passend onderwijs gaat over een zo passend mogelijk aanbod voor alle leerlingen, niet alleen voor leerlingen met een beperking of een leerprobleem, maar ook voor hoogbegaafde leerlingen. Passend onderwijs stelt de onderwijsbehoefte van de leerling centraal. Die vormt het vertrekpunt voor wat leerlingen nodig hebben op school.

Alle bestaande middelen voor passend onderwijs worden vanaf 1 augustus 2014 stapsgewijs in de nieuwe samenwerkingsverbanden gebundeld. In aanvulling daarop is een extra impuls van 29 miljoen voor passend onderwijs beschikbaar. Dit bedrag wordt vanaf 1 augustus 2015 structureel aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs toegevoegd. Het is de bedoeling dat de middelen worden ingezet om de brede doelstelling van passend onderwijs vorm te geven: passend onderwijs voor alle leerlingen, niet alleen voor leerlingen met een beperking of leerprobleem maar ook voor hoogbegaafde leerlingen.

Er zijn al veel scholen en besturen die ten aanzien van de vraag rond de manier waarop dit voor (hoog)begaafde leerlingen ingevuld kan worden al veel gerealiseerd hebben. Deze scholen en besturen zijn duidelijk pioniers te noemen op dit gebied.

OPROEP

Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) roept deze pioniers op om deel te nemen aan expertmeetings. De opbrengsten hiervan worden onder andere gedeeld en uitgediept tijdens de komende conferentie op 11 en 12 november 2014.

Biedt uw bestuur/school passende begeleiding aan (hoog)begaafde leerlingen en lijkt het u interessant om bij te dragen aan de expertmeetings over dit onderwerp? Neem dan contact op en geef hierbij de naam van de school/het bestuur waarbij u betrokken bent door en in welk Regionaal talentnetwerk** uw school/bestuur valt. Geef ook een korte toelichting op hoe u zelf uw rol als voorloperschool/-bestuur ziet. Per mail ontvangt u dan meer informatie over dit traject. De contactpagina vindt u hier.

Meer informatie over de conferentie passend onderwijs en (hoog)begaafdheid 11 november 2014 – herhaling 12 november 2014 vindt u hier Eind september 2014 wordt het gehele programma bekend gemaakt en kunt u zich voor de conferentie gaan registreren.

 

* Kamerbrief passend onderwijs en hoogbegaafdheid 23-4-2014. Download de Kamerbrief hier.

 

** Regionale talentnetwerken

Op initiatief van School aan Zet en het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) zijn er in acht regio’s coördinatoren van start gegaan om netwerkvorming rond excellentie & hoogbegaafdheid vorm te geven. Deze talentnetwerken stimuleren de kennisuitwisseling van professionals die door werk, deskundigheid en/of affiniteit bij dit thema betrokken zijn.

Onder welk regionaal talentnetwerk valt uw school/bestuur? Zie hier.

talentnetwerken_regio_indeling