Categoriearchief: Geen categorie

Even voorstellen: Charlotte Hoyng @360grView

In het dagelijks leven is Charlotte Hoyng natuurkunde- en wiskunde docent. Daarnaast houdt zijn zich al al meer dan 15 jaar met hoogbegaafdheid en onderwijs. In dat kader heeft ze ervaring op het gebied van internationale samenwerking, onderwijsmanagement, media en belangenbehartiging.
Verder verdiept zij zich graag in de kwestie: “wat is de juiste vraag?” Dit uit zich in haar activiteiten als quiz-schrijver voor hoogintelligente kinderen en volwassenen, maar ook in onderwijsvormgeving voor hoogbegaafde kinderen. Haar belangstelling gaat uit naar emancipatie van de hoogbegaafden en de plaats die hoogbegaafdheid heeft (zou kunnen hebben) in een evenwichtige maatschappij.

Charlotte is lid van de commissie “Onderwijs en Onderzoek” van Mensa Nederland.

 

 

Stichting 360grView: met een nieuw bestuur 2018 in!

Stichting 360grView is in 2013 opgericht om de talenten van kinderen al in een vroeg stadium in beeld te krijgen. Zo kan ieder kind zich vrij ontwikkelen op een wijze die bij hem of haar past. We zijn al een goed eind op weg. Het thema ontwikkelingsvoorsprong staat op de kaart. Zeker de website ontwikkelingsvoorsprong.info speelt hierin een rol.

De gestelde en bereikte mijlpalen vragen om een vervolg. Daarvoor is er gekeken naar waar de maatschappij, het onderwijs, de zorg en de politiek nu 4 jaar later om vragen.

Onze missie: een goed passend stelsel van onderwijs & zorg en bewustwording creëren voor alle hoogbegaafden van 0-23 jaar.

* Goed passend onderwijs voor de huidige groep hoogbegaafden die niet kunnen wachten op een structurele kanteling in het onderwijs;
* Vroegsignalering van een ontwikkelingsvoorsprong en signalen van hoogbegaafdheid, beginnende op het consultatiebureau met doorloop naar PSZ en/of KDV;
* Opleidings- en kennisniveau van professionals zoals leerkrachten, zorg- en hulpverleningsprofessionals en GGZ verhogen;
* Van aandacht naar (passend) beleid in het onderwijs en de politiek.

 

 

‘Spoor hoogbegaafdheid op een zo vroeg mogelijk leeftijd op en bied deze kinderen de uitdaging die ze keihard nodig hebben.’ Dit vurige pleidooi houdt de Goudse Lilian van der Poel van 360grView, de stichting die het Ministerie van Onderwijs adviseert over excellentie. ‘Ga je het eerst rustig aankijken op de kleuterschool? Dan zijn deze kinderen al lang afgehaakt.’

november 2015 – AD Groene hart.

12238114_1719325341620481_1952550288672874548_o

Bestuurswisseling 360grView

nieuw-bestuur

Met ingang van 15 april 2015 vindt een bestuurswisseling plaats en zal het bestuur van stichting 360grView bestaan uit de volgende personen:

Voorzitter: Anouk Mulder; zij neemt daarmee het voorzitterschap van Dorien Kok over.

Secretaris: Lilian van der Poel blijft secretaris

Penningmeester: Veronique Schutgens penningmeester, zij neemt daarmee het stokje over van Nienke Ryan

Dorien Kok is vanaf de eerste dag een drijvende kracht achter de stichting geweest. Met niet aflatende  energie zocht ze nieuwe contacten, nieuwe wegen en nieuwe inzichten om het VroegSignaleren op de kaart te krijgen. Desondanks heeft zij besloten haar werkzaamheden voor 360grView te stoppen.
Dorien heeft een zeer goede reden om te vertrekken. Haar grote passie: het opzetten van haar eigen school gaat werkelijkheid worden. Uiteraard vergt een dergelijke klus veel tijd en aandacht. Op grond daarvan heeft Dorien aangegeven niet langer haar functie naar haar eigen standaarden te kunnen vervullen. Op afstand zal zij zeker onze werkzaamheden blijven volgen, want, zoals zij zelf zegt: ‘ Vroegsignaleren heeft nog steeds mijn hart’.
Wij wensen Dorien heel veel succes met haar werk en haar school!

Nienke Ryan heeft in korte tijd een aantal belangrijke stappen weten te zetten met en voor 360grView. Helaas moest zij wegens omstandigheden al eerder afhaken, en hebben we in overleg besloten om haar functie over te dragen aan Veronique Schutgens.

Veronique Schutgens draaide al langere tijd mee, ‘als vierde wiel aan de wagen’. Geen lid van het bestuur, maar wel altijd aanwezig. De stap om nu het penningmeesterschap over te nemen was daardoor niet ingewikkeld en heeft zij in volle overtuiging aanvaard.

Anouk Mulder is onlangs toegetreden tot de stichting. Toen zij destijds gevraagd werd of zij wilde deelnemen aan de stichting is zij er vol enthousiasme ingestapt. Dat ook zo snel de vraag kwam of zij het voorzitterschap over wilde nemen, kwam uiteraard als een verrassing. Desalniettemin heeft Anouk ook deze nieuwe rol aanvaard.

Vanuit deze nieuwe samenstelling zal 360grView vol energie en passie de aandacht blijven vestigen op VroegSignalering van hoogbegaafdheid.