Even voorstellen: John Eckhardt @ 360grView

John EckhardtJohn Eckhardt: Adviseur jonge hoogbegaafde kinderen en onderwijs voor stichting 360grView.

Ik ben John Eckhardt, na 30 jaar nog steeds (basis)onderwijsman in hart en nieren.

Toen jaren geleden hoog- en meer-begaafdheid meer in de aandacht kwam te staan, werd mijn aandacht heel natuurlijk getrokken door dit fenomeen. Ik ben me gaan oriënteren op de zin en noodzaak van een en ander in de toepassingen binnen het onderwijs en begon in korte tijd heel veel van mij zelf en mijn kinderen te begrijpen.

In korte tijd daarna ben ik me (samen met anderen) gaan ontwikkelen op basis van de zich snel en frequent voor doende situaties. We startten op dat moment een Leonardo-afdeling op die aan onze school werd verbonden, maar al snel lopen we aan tegen de vele boekjes-wijsheid die in de praktijk vaak anders lijkt uit te pakken. Het wordt een zoektocht vol vallen en opstaan, maar vooral ook met veel succeservaringen. In de jaren daarna komen steeds meer schrijnende verhalen op mijn pad, waar ik me al snel “verantwoordelijk” voor voel. Oorzaak is heel vaak een misdiagnose die is gesteld en waar onderwijs en omgeving van het betreffende kind zich op blind staren, maar waardoor de ouders van deze kinderen volledig met hun handen in het haar achterblijven. Op school zien we steeds vaker kinderen binnenkomen die al volledig getraumatiseerd zijn, zelfs al op zeer jonge leeftijd. Snel handelen is daarom gewenst. We zoeken naar modellen om kinderen nog jonger in beeld te krijgen.

Omdat ik stevig met de voeten in de klei sta, maar tegelijkertijd met beide benen op de grond, moeten in korte termijn oplossingen bedacht worden voor de problemen die zich voordoen. Binnen verschillende overlegstructuren (o.a. “Topplan” en ministerie OCW) vormt zich steeds meer en stelliger de overtuiging dat er al bij kleuters moet worden gehandeld.

Zonder een volledig gevormd beeld voor ogen startten we daarom (maar) met een deeltijd kleutergroep voor hoogbegaafde kinderen. Immers “beter iets dan niets” geprobeerd. We zien al na een paar weken de verrassende resultaten van de effecten van een peergroup op deze kinderen. En in die zelfde paar weken worden onze bevindingen ook door de ouders dubbel en dwars bevestigd vanuit de thuissituatie van de kinderen. Al werkend en zoekend geven we intakeprocedures vorm, waarbij we vooral luisteren naar de ouders. Op basis daarvan, ondersteund door signaleringslijsten stellen we zonder IQ-diagnose vast bij welke kinderen sprake zal zijn van een ontwikkelingsvoorsprong. Observaties daarna in een peergroup bevestigen veelal de vermoedens van hoogbegaafdheid. Latere tests blijken onomstotelijk vast te stellen dat de signalering juist is gedaan.

Er moet nog heel veel veranderen in onderwijsland. De signalen die de hoogbegaafde jonge kinderen uitzenden zijn voor de gemiddelde leerkracht zeer diffuus dan wel onherkenbaar. Pas wanneer een kind getraumatiseerd, maar heel erg zichtbaar gedrag vertoont lijkt het onderwijs er iets mee te kunnen. Dat biedt dan blijkbaar ineens heel veel handvatten om acties te ondernemen, zij het veelal verkeerde acties die ontaarden in allerhande onterechte labels.

Ik ben inmiddels ervaringsdeskundige als het gaat om de signalering van hoogbegaafde kinderen, zowel jonge kleuters / peuters als bij kinderen op latere leeftijd. Ik steek mijn nek uit als het gaat om ideeën en oplossingen en stel zeer zware vraagtekens bij de huidige kwaliteit van de hulpverlening en hulpverleners. Te vaak heb ik inmiddels gezien dat kinderen slachtoffer (!) zijn geworden van die hulpverlening, waarbij de scholen logischerwijs nog te veel blindvaren op de verwachte en geachte deskundigheid van die hulpverlening.

De directe aanleiding om met Stichting 360grView in zee te gaan is dat de stichting mij vroeg om adviseur te willen worden. Daar ben ik op in gegaan omdat ik de toegevoegde waarde zie van netwerken en van het creëren van netwerken. En daar is deze stichting heel sterk in.

John Eckhardt is directeur van basisschool de Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg.

 

Advertenties
Dit bericht is geplaatst in360gr View, Even voorstellen, Geen categorie, Hoogbegaafdheid, Kleuters, Ontwikkelingsvoorsprong, Peuters en getagd , , , op by .

Over Webmaster

*Trajectbegeleiding voor ouders Als je met vraagtekens zit die je kind betreffen is het soms handig als je iemand hebt die een luisterend oor heeft, met je meekijkt, met je meedenkt. Die je ook advies geeft over de stappen welke ondernomen kunnen of moeten worden om je kind goed te (laten) begeleiden. I-CARUS doet dit op het gebied van (een mogelijke) ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid. Ook voor gedrags- en leerproblemen zoals ADHD, autisme, dyslexie, beelddenken en voor Leonardo onderwijs. Er wordt samen met de ouders geprobeerd een goed beeld te vormen van het probleem, zodat er naar mogelijke oplossingen kan worden toegewerkt. *Coaching ‘Ik leer anders’ - beelddenken Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar de manier van denken van het kind. Het is ook mogelijk om als school om hulp te vragen voor een kind. Dit met toestemming van de ouders. *Presentaties of studiedag Meer te weten komen over hoogbegaafdheid of beelddenken? Voor (onderwijs) organisaties kan er een presentatie gegeven worden over hoogbegaafdheid of beelddenken. Voor het onderwijs bieden we ook een studiedag beelddenken - ‘Ik leer anders’. Specialties Hoogbegaafdheid, autisme, ADHD, ADD, sensorische integratie, motorische problemen, dyslexie, dyscalculie, beelddenken etc of een combinatie hiervan

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s