Welkom

Welkom bij stichting 360grView.

360grView: Een integrale aanpak voor continu en stimulerend signaleren. SAMEN zien we het kind in al zijn facetten en mogelijkheden.

Onze missie: een goed passend stelsel van onderwijs en zorg en bewustwording creƫren voor alle hoogbegaafden van 0-23 jaar.

* Goed passend onderwijs voor de huidige groep hoogbegaafden die niet kunnen wachten op een structurele kanteling in het onderwijs;
* Vroegsignalering van een ontwikkelingsvoorsprong en signalen van hoogbegaafdheid, beginnende op het consultatiebureau met doorloop naar PSZ en/of KDV;
* Opleidings- en kennisniveau van professionals zoals leerkrachten, zorg- en hulpverleningsprofessionals en GGZ verhogen;
* Van aandacht naar (passend) beleid in het onderwijs en de politiek.

 

360grView een samenwerkingsverband dat in 2012 ontstaan is uit de expertgroep Excellentie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze expertgroep had tot doel de staatssecretaris van onderwijs te adviseren ten aanzien van zijn beleid ter stimulering van excellente leerlingen.